Q1穿這樣騎自行車可以嗎

https://www.dropbox.com/s/ajrf2by55d6cbem/Q1%E7%A9...

Q2這樣超車正確嗎

https://www.dropbox.com/s/olol476bm0ljkh6/Q2%E9%80...

Q3保持安全距離多遠才好

https://www.dropbox.com/s/jc1skwkd6liwzyo/Q3%E4%BF...

Q4一邊撐傘一邊騎車安全嗎

https://www.dropbox.com/s/fgg55dl1slgkwke/Q4%E4%B8...

Q5自行車跟行人到底誰應該讓誰

https://www.dropbox.com/s/79h526u1t74qmva/Q5%E8%87...

Q6騎自行車一直按鈴催促正確嗎

https://www.dropbox.com/s/251tvvft12fj9os/Q6%E9%A8...

Q7租借自行車時先搶先贏嗎

 https://www.dropbox.com/s/tosera78cj2533q/Q7%E7%A7...

Q8邊騎車邊聊天安全嗎

 https://www.dropbox.com/s/814zhew8x0fvtca/Q8%E9%82...

    全站熱搜

    gwjh183505 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()